bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: ROZPORZĄDZENIE NR 4/2022 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach

Ta wiadomość nie była zmieniana