bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

OPŁATA SKARBOWA

Opłatę Skarbową za dokonanie czynności urzędowych tj wydanie zaświadczeń, zezwoleń, decyzji oraz niektórych dokumentów należy wnosić na konto Urządu Miejskiego w Wieluniu

Urząd Miejski w Wieluniu
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieluniu
Nr 49 9256 0004 0723 5034 2000 0130

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą: dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia

ZAŚWIADCZENIA

1) zaświadczenie wydawane w
interesie publicznym
2) zaświadczenie wydawane na
podstawie przepisów o hodowli
zwierząt gospodarskich
3) potwierdzenie złoŜenia podania
oraz innych dokumentów składanych
w sprawach indywidualnych z
zakresu administracji publicznej

Stawka 17 zł

DECYZJE

Stawka 10 złOpublikował: Karol Śmigiel
Publikacja dnia: 07.01.2019
Podpisał: Karol Śmigiel
Dokument z dnia: 02.01.2012
Dokument oglądany razy: 8 704