bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach

Ta wiadomość nie była zmieniana