bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: ROZPORZĄDZENIE NR 14/2022 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 23 marca 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie województwa łódzkiego, w związku z wytępieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Ta wiadomość nie była zmieniana