bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

WARUNKI UBOJU ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE - BYDŁO, OWCE, KOZY

 WARUNKI UBOJU ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE NA UŻYTEK WŁASNY
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu informuje, że w związku ze zmianą z dniem 19 listopada 2010 r. rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010 r. Nr 207 poz. 1370) posiadacz zwierząt gospodarskich ma prawo ich uboju na terenie własnego gospodarstwa. Jest to ubój własnych zwierząt gospodarskich celem pozyskania mięsa na użytek własny. Warunkiem uboju jest spełnienie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt, warunków uboju i badania poubojowego mięsa. Na 24 godziny przed ubojem posiadacz zwierząt gospodarskich informuje powiatowego lekarza weterynarii na piśmie (według załącznika 1) o zamiarze przeprowadzenia uboju. W przypadku uboju cieląt do 6 miesiąca życia, owiec kóz, w informacji musi się znaleźć oświadczenie o zutylizowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka (SRM) poprzez zgłoszenie i oddanie za pokwitowaniem do zakładu utylizacyjnego.
- fakt uboju w gospodarstwie należy zgłosić w Biurze Powiatowym AR i MR , zwrócić paszport w przypadku cielęcia do 6 miesiąca życia, oraz zniszczyć kolczyki ubitych zwierząt we własnym zakresie,
UWAGA!!! ubój bydła powyżej 6 miesięcy jest niedopuszczalny poza rzeźnią.
Materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w przypadku cieląt (do 6 miesiąca życia) są:
1) migdałki,
2) jelita od dwunastnicy do odbytnicy,
3) krezka,
4) stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.
Materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w przypadku owiec i kóz (do 12 miesiąca życia) są:
1) jelito biodrowe,
2) śledziona,
3) stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.
Materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w przypadku owiec i kóz (powyżej 12 miesiąca życia) są:
1) rdzeń kręgowy,
2) czaszka łącznie z mózgiem i gałkami ocznymi,
3) migdałki,
4) jelito biodrowe,
5) śledziona,
6) stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.

Owce w wieku ponad 18 miesięcy podlegają obowiązkowemu badaniu laboratoryjnemu w kierunku pasażowalnych encefalopatii (TSE). Badanie to wykonywane jest na koszt budżetu Państwa.

Materiał Szczególnego Ryzyka (SRM) odbierają:
JASTA Sp. z o.o.; całodobowy numer telefonu: 44 681 75 86
ZR-P FARMUTIL HS SA; całodobowy numer telefonu: 67 281 42 61
EKO-STOK Sp. z o.o.; całodobowy numer telefonu: 86 270 11 47
STRUGA SA; całodobowy numer telefonu: 52 351 10 39
SARIA POLSKA Sp. z o.o.; całodobowy numer telefonu: 12 387 30 65
PP-H HETMAN Sp. z o.o.; całodobowy numer telefonu: 56 683 25 62

NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZEGO PRAWA JEST ZAGROŻONE KARA GRZYWNY DO 2000 ZŁOTYCH

Dokumenty do pobrania:

 Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcj i mięsa przeznaczonego na użytek własnyOpublikował: Karol Śmigiel
Publikacja dnia: 19.09.2012
Podpisał: Karol Śmigiel
Dokument z dnia: 18.09.2012
Dokument oglądany razy: 3 730