bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

WARUNKI UBOJU ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE - ŚWINIE

 WARUNKI UBOJU ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE NA UŻYTEK WŁASNY

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu informuje, że w związku ze zmianą z dniem 19 listopada 2010 r. rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010 r. Nr 207 poz. 1370) posiadacz zwierząt gospodarskich ma prawo ich uboju na terenie własnego gospodarstwa
Z cytowanego powyżej aktu prawnego wynika że mięso świń, nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych w celu produkcji mięsa poddaje się badaniu na włośnie. Próbę do badania pobiera ;
- urzędowy lekarz weterynarii w przypadku gdy tusza podlega badaniu poubojowemu,
- posiadacz mięsa w przypadku dzików i uboju zwierząt na terenie własnego gospodarstwa,
- podmiot dokonujący uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw.
Mięso świń i dzików nie może zostać spożyte ani przetworzone przed badaniem na obecność włośni i uzyskaniem zaświadczenia o przeprowadzeniu badania z wynikiem ujemnym.
ubój trzody chlewnej zgłaszamy do Terenowego Lekarza Weterynarii lub Powiatowego Inspektoratu Weterynarii!!!
Jednocześnie przypominam o pozostałych warunkach uboju zwierząt na użytek własny w gospodarstwie:
- uboju może dokonać przyuczony ubojowiec, po pozbawieniu zwierzęcia świadomości,
- zabrania się uśmiercania zwierząt z udziałem dzieci lub w ich obecności,
- fakt uboju w gospodarstwie należy zgłosić w Biurze Powiatowym ARiMR.

NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZEGO PRAWA JEST ZAGROŻONE KARA GRZYWNY DO 2000 ZŁOTYCH

Druki do pobrania:

 Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnejOpublikował: Karol Śmigiel
Publikacja dnia: 19.09.2012
Podpisał: Karol Śmigiel
Dokument z dnia: 18.09.2012
Dokument oglądany razy: 3 347