bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ważne informację dla hodowców trzody chlewnej

 W związku z trwającymi procedurami uznawania powiatów wieluńskiego i pajęczańskiego za regiony wolne od wirusa choroby Aujeszkyego świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu informuje o rygorystycznym egzekwowaniu przepisów zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wraz z późn zm., rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń oraz ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wraz z późn zm. ze szczególnym zaznaczeniem obowiązków:

 uczestnictwa w zwalczaniu chorób zakaźnych objętych programem, w tym choroby Aujeszkyego świń, co w praktyce oznacza udostępnienie zwierząt dla lekarza weterynarii pobierającego próby do badań serologicznych. Wszystkie świnie, od których pobierane są próbki do badań, muszą być trwale i indywidualnie oznakowane przez posiadacza zwierząt.
 zgłaszania się do terenowego lekarza weterynarii lub do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wieluniu, ul Kolejowa 63 w celu zgłoszenia stada świń do rejestru gospodarstw utrzymujących zwierzęta lub jego wykreślenia
 zgłaszania się do Biura Powiatowego ARiMR w celu uzyskania numeru producenta i rejestracja siedziby stada
 znakowania świń - świnie oznakować należy za pomocą kolczyka założonego na lewą małżowinę uszną. Powinien on zawierać 14 znaków będących numerem siedziby stada, w którym zwierzę się urodziło. Dopuszczalny jest także tatuaż.
 zaopatrzenia każdej przesyłki świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawianego przez urzędowego lekarza weterynarii (wyjątek stanowi przewóz świń bezpośrednio z gospodarstwa do rzeźni).
 posiadania świadectwa zdrowia potwierdzającego pochodzenie świń w przypadku zakupu na targowiskach lub bezpośrednio z innych gospodarstw. Do stada zarodowego, o pełnym cyklu produkcji oraz tuczarni uznanych za wolne od choroby Aujeszky’ego, mogą być wprowadzane świnie lub ich materiał biologiczny pochodzące ze stad o statusie urzędowo wolnym lub wolnym od choroby Aujeszky’ego. W przypadku, gdy rolnik wprowadzi do gospodarstwa świnie bez świadectwa zdrowia zwierząt traci status stada wolnego, prawo do ewentualnych odszkodowań. W przypadku stwierdzenia wyniku dodatniego badania w kierunku choroby Aujeszkyego oraz jego siedziba stada zostaje zablokowana w ARiMR jako stado podejrzane o zakażenie wirusem choroby Aujeszkyego świń. W konsekwencji zablokowany jest obrót zwierzętami a hodowca obciążony jest kosztami dojazdu oraz badań.Opublikował: Karol Śmigiel
Publikacja dnia: 19.09.2012
Podpisał: Karol Śmigiel
Dokument z dnia: 19.09.2012
Dokument oglądany razy: 3 823