bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Druki do pobrania

Wzory dokumentów do pobrania i wydrukowania

 Zgłoszenie przemieszczenia trzody chlewnej

 Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju świń, nutrii oraz badaniu w celu produkcji mięsa na użytek własny

 Analiza ryzyka dla gospodarstwa zlokalizowanego w obszarze objętym ograniczeniami

 Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie bydła z obszaru zapowietrzonego

 Wniosek o nadanie statusu zdrowotnego dla stada świń - stado przepisane (zmiana właściciela)

 Zgłoszenie odtworzenia stada świń

 Pismo PLW w Wieluniu do podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (.pdf)

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (.doc)

 OŚWIADCZENIE LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCE ZWIERZĘCIA PODDANEGO UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

 OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY SEKTORA SPOŻYWCZEGO, KTÓRY UTRZYMYWAŁ ZWIERZĘ PODDANE UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

Zgłoszenie podmiotu działającego na rynku pasz

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU PROWADZĄCEGO ROLNICZY HANDEL DETALICZNY PRODUKTAMI POCHODZENIA ZWIERZECEGO I ŻYWNOŚCIĄ ZŁOŻONĄ DO REJESTRU ZAKŁADÓW PROWADZONEGO PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

Oświadczenie o nieposiadaniu trzody chlewnej

Wniosek o wydanie zaświadczenia podmiotu działającego na rynku pasz

Wniosek o cofnięcie rejestracji podmiotu działającego na rynku pasz

Łańcuch żywieniowy

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcj i mięsa przeznaczonego na użytek własny

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o wystawienie świadectwa TRACESOpublikował: Karol Śmigiel
Publikacja dnia: 09.01.2012
Podpisał: Karol Śmigiel
Dokument z dnia: 09.01.2012
Dokument oglądany razy: 13 486