bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

 OGŁOSZENIE- uzupełnienie naboru na urzędowych lekarzy weterynarii.

 Zawiadomienie o naborze kandydatów do wykonywania czynności urzędowych z wyznaczenia na II półrocze roku 2024

 Zakres pracy przewidziany do wykonania przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii (dział higieny) na II półrocze roku 2024

 Zakres pracy przewidziany do wykonania przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii (dział zakaźny) na II półrocze roku 2024

 Zakres pracy przewidziany do wykonania przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii i osoby niebędące lekarzami weterynarii(czynności pomocnicze) na II półrocze roku 2024

 Oświadczenie zleceniobiorcy II półrocze roku 2024

 Oświadczenie II półrocze roku 2024
 OGŁOSZENIE- uzupełnienie naboru na urzędowych lekarzy weterynarii.

 Zawiadomienie o naborze kandydatów do wykonywania czynności urzędowych z wyznaczenia na rok 2024.

 Zakres pracy przewidziany do wykonania przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii (dział higieny) na rok 2024

 Zakres pracy przewidziany do wykonania przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii (dział zakaźny) na rok 2024

 Zakres pracy przewidziany do wykonania przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii i osoby niebędące lekarzami weterynarii(czynności pomocnicze) na rok 2024

 Oświadczenie zleceniobiorcy 2024 rok

 Zawiadomienie o naborze kandydatów do wykonywania czynności urzędowych z wyznaczenia na rok 2023.

 Zakres pracy przewidziany do wykonania przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii (dział higieny) na rok 2023

 Zakres pracy przewidziany do wykonania przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii (dział zakaźny) na rok 2023

 Zakres pracy przewidziany do wykonania przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii i osoby niebędące lekarzami weterynarii(czynności pomocnicze) na rok 2023

 Oświadczenie zleceniobiorcy 2023 rok

 ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

 Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z 5 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób.Opublikował: Karol Śmigiel
Publikacja dnia: 19.05.2023
Podpisał: Grzegorz Łuczak
Dokument z dnia: 19.05.2023
Dokument oglądany razy: 3 294